1440. Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS PŘED VÁMI


Mé děti, čas před vámi nebude snadný, ale bude to čas mnoha výzev. Budete pronásledovány úporněji, než většina z vás kdy snášela. Uvědomte si nyní, že ti, kdo vás pronásledují, Mě prostě neznají a reagujte s vlídností.

Stále více cest bude odříznuto od mých lidí, protože zlí mezi vámi budou vás chtít uzavřít, abyste neměli kam utéct. Nemějte strach, až to uvidíte, protože váš čas opustit Zemi je u vás. Pronásledování jen přidá odměny, které zde na vás čekají.

Buďte silní, odvážní a ochotní.

Ježíš


Mt 5, 10-12
10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
zpět