1441. Poselství Ježíše ze dne 21. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JEN DOČASNĚ


Mé děti, řekl jsem vám, že přijdou chvíle v tomto čase, kdy se bude zdát, že zlo vítězí nad dobrem. Vskutku, přijdou chvíle, kdy zlu bude dovoleno na jistý čas zvítězit, aby se naplnilo celé Písmo. Ale vězte toto – každý sklidí to, co zasel. Každý člověk a každý národ bude souzen.

Až uvidíte, že zlo vítězí, vězte, že je to jen dočasně, neboť Já jsem spravedlivý soudce, který vidí vše, a všichni se budou zodpovídat v tento Den soudu. K tomu není žádná výjimka, jinak bych vám to řekl.

Ježíš


Kaz 12, 14: Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.

Ž 34, 22: Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu.

Ž 37, 1-5
1: Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle.
2: Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou.
3: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

1Thes 5, 22: Zlého se chraňte v každé podobě.

zpět