1442. Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OHNIVÝ SOUD


Přichází den Zlého. Všichni, kdo popřou mé svaté Jméno, budou uvrženi do ohnivého jezera, kde už navždy není žádný klid. Přestože nyní trpíte, když vidíte, jak zlo pokrývá Zemi, vězte, že je to jen dočasné a že ohnivý soud čeká všechny, kdo nebudou prosit o odpuštění a neobrátí se ke Mně.

Nenechejte se odradit, mé děti, neboť to, co vidíte, znamená, že půjdete brzy ke Mně domů.

Ježíš


Zj 19, 19-21
19: A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku.
20: Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.
21: Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
zpět