1447. Poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEPŘÍTELŮV PLÁN


Nepřítel už dlouho připravoval plán proti mému lidu. Nyní je jeho plán hotov a jeho lidé jsou na svých pozicích. Plánují odstranit ze Země vše, co nese mé Jméno, nebo Mě ohlašuje. Všichni, kdo milují svůj život, se Mne zřeknou a ti, kdo odmítnou, budou zabiti.

Plán nepřítele selže, neboť moji lidé nesou mé Slovo ve svém srdci a moji opravdoví lidé Mě nezapřou za žádných okolností. To vaše nepřátele rozzlobí, děti, a jejich tresty se stanou stále tvrdší. Ale kdo vytrvá do konce, bude spasen.

Váš čas na Zemi je nyní téměř u konce a vaše domovy zde, jsou připraveny. Pokud jste na Zemi, přinášejte svědectví o všem, o čem můžete, a dejte si do pořádku své záležitosti.

Buďte připraveni.

Ježíš


Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.

Zj 13, 7: Bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;
zpět