1458. 6. února 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 8. března 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TEMNOTA PŘICHÁZÍ RYCHLE


Modlila jsem se v duchu a prosila Pána o Slovo pro dnešek, o otevřenou vizi o tom, co má přijít. Před několika dny mi Pán řekl, že "Obama je král," ale nevěděla jsem, co tím myslel. Cítila jsem, že to něco znamená o deseti králích v Knize Daniel, ale neřekl to. V době, kdy to řekl, jsem se modlila za prezidenta Trumpa. O Danielovi nemám žádné zjevení, takže jsem nevěděla, co mám s informacemi dělat, ale cítím velmi silně, že se nám Pán snaží něco říct o tom, co se na světové scéně stane.

Než mi dnes tyto věci ukázal, nechal mě modlit se za ochranu - pomazala jsem se a modlila jsem se v duchu za andělskou ochranu všude kolem mého domu, mého těla, mých mazlíčků, mého syna, všeho, a aby odrazil všechny odvetné útoky. Nikdy v životě mě to nenechal udělat.

Měla bych zde dodat, že na konci roku 2008, v době, kdy mi Pán dal vizi hladomoru, mi bylo ukázáno zjevení o písmu, a vidění mi začalo ukazovat, že Obama (který byl právě tehdy zvolen) měl co dělat se šelmou. Odhodila jsem papír, který jsem držela, protože mě to strašně děsilo.

V té době jsem ještě pracovala a ani jsem nevěděla, že jsme v posledních časech. Zbytek vidění jsem nikdy neobdržela, i když jsem činila pokání a často se za něj modlila. Později jsem se od Pána dověděla, že tyto vize ukáže pouze těm, kteří dokážou se s nimi vyrovnat [a smířit se s nimi].

Když jsem se začala modlit v duchu, viděl jsem temného Obamu a řadu dalších - skupinu asi 8 nebo 10, možná méně, neviděla jsem je dostatečně jasně, abych je spočítala, ale viděla jsem takovou MRAVNÍ ŠPÍNU, jakou jsem nikdy neviděla v žádném vidění a instinktivně jsem otočila hlavu, abych to neviděla, protože nenávidím zlo a ničemnost.

Podívej se a uvidíš, má dcero.

Dobře, Pane, podívám se. Uvidím. Přijmu tu vizi. Ukaž nám, co se však chystá přijít na Zemi. Nedostala jsem otevřenou vizi, ale jen duchovní vizi o tom. Stále jsem cítila "Špinavé ohavnosti."

Temní muži stáli natlačeni k sobě, rameno na rameni. Byli v husté temnotě a špíně jako nic, co jsem kdy viděla. Nebylo v nich vůbec žádné světlo. Cítila jsem poblíž oheň. A viděla jejich zlé úsměvy, když diskutovali o svých plánech. Takže jsem se v duchu stále více modlila a znovu jsem se dívala na skupinu lidí ve tmě, abych zjistila, jestli uvidím víc.

Nořili se do špíny - stáli v ní téměř po kolena. Do něčeho tak špinavého, že jsem to nemohla ani identifikovat, a také to na nich vypadalo jako bláto, jímž byli potřísněni na svých tvářích, tělech a rukou. Všichni měli obleky, jako by to byli velmi bohatí nebo důležití muži. Pojila je špína, zlo a zvrácenost. Obama byl před nimi, vyčníval z nich a stále se usmíval. Myslím, že to byl jejich "čelní představitel."

Proč potřebují čelního představitele, Pane?

Cítila jsem, že až ostatní postoupí ve vedení, bude zřejmé, čeho budou schopni.

Proč Obama, Pane? Uslyšela jsem: "plynulý projev".

Sdíleli svou špínu. Nevím, co to znamená, ale viděla jsem je "sdílet špínu". Může to být špinavá záliba nebo nějaký typ zvrácenosti.

Co chtějí, Pane?

Uviděla jsem obrovský trůn, který se tlačil vzhůru zemí, na zeměkouli světa. To nebyl obyčejný trůn, byl dostatečně široký pro více než jednu osobu. Bylo to OBROVSKÉ. Viděla jsem je radovat se, jak se tlačil nahoru skrze pozemskou špínu. Zabíral většinu vrcholu planety (viděla jsem, že se objevil na severu). Je to velmi SILNÝ TRŮN, myslím, že to znamená, že bude mít hodně pozemské síly. Když se tlačil nahoru, neviděla jsem nikoho na trůnu ani v jeho blízkosti.

Viděla jsem, jak Obama bral dary nebo úplatky z jiných zemí, aby pro ně udělal něco zlého. Nevím co. Když si je strčil do kapes, smál se škodolibou radostí. Pak ho vidím, jak obnovil svou hladkou řečnickou tvář, kterou měl vždy, když přednášel.

Uslyšela jsem: "světová vláda".

Potom se modlení změnilo ve válečné jazyky, velmi rozzlobené, autoritativní jazyky. Modlila jsem se za ně jen velmi příležitostně za svého života.


Chaos přichází do vašeho Bílého domu a na světovou scénu, aby odvrátil mé lidi od toho, co se skutečně děje v zákulisí - pouze ti, kdo Mne hledají na hluboké úrovni, a tráví mnoho času v modlitbách uvidí, co přijde.

Na vysokých místech se dějí ohavné špinavosti a spiknou se proti vám, moji svatí. Spiknou se, aby odstranili Mne a mé Slovo ze světa, ve kterém žijete. Nic je nezastaví to udělat. Jejich touhou je vydat nařízení o trestu smrti pro všechny křesťany, a plánují to učinit.

Nyní hledají moc jak všechno ovládnout. Jejich plán zničení tuto moc umožní, protože budou mít klíče, až zničení přijde. Lidský život pro ně nemá žádnou cenu, protože žijí nad ním. A přijde rychle.

Plánují zaútočit způsoby, které se budou zdát být něčím jiným, a přinést Zemi válku. Jakmile k tomu dojde, rychle se rozšíří. Mezi národy rozbujela spousta hněvu a nenávisti a ty nebudou váhat jim útoky oplatit.

Poznámka: Viděla jsem v duchu, jak Obama měl uhlazený projev, choval se nevinně a měl starosti, až se to bude dít. Měl ale druhou tvář vzadu na hlavě a smál se zlým smíchem, a pak jsem viděla všechny temné muže smát se spolu v skrytu.

Když k tomu dojde, duchovní temnota pokryje Zemi, mé děti. Tma přichází a přichází rychle.

Ježíš


Am 8, 11-13
11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
12: Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou.
13: V onen den budou omdlévat žízní krásné panny i jinoši.

Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.


zpět