1460. Poselství Ježíše ze dne 8. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DOVOLTE MI VÁS UMÍSTIT


Dovolte Mi vás umístit tam, kde byste měli být.

I když vidíte místo, kam chcete jít, vybíráte si podle vnějšího vzhledu. Místo, které Já mám pro vás, vám dá sílu vydržet přicházející dny. Místo, které mám pro vás, bude živit vašeho ducha a přitáhne vás blíž ke Mně.

Dovolte Mi vybrat vaše stanoviště a budete růst ve Mně.

Ježíš


Př 16, 9 : Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Ge 13, 10-12
10: Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Sóaru, že je celý zavlažován,
že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru.
11: Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili.
12: Abram se usadil v zemi kenaanské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy.
zpět