1461. Poselství Ježíše ze dne 9. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEBUĎTE UKVAPENÍ


Mnozí plánují svou vlastní cestu, ale jen Já vím, kterou cestou byste měli jít.

Mé děti, v této době se neukvapujte spěchat, ale buďte klidné a poslouchejte můj hlas. Události, které vás obklopují, vás nutí běžet, přesto útěk vás nepřivede do bezpečí.
Jen Já vím, kde je bezpečí.

Když hledáte mou tvář a nikoli přístav k úkrytu, ukážu vám cestu, kterou byste měly jít. Jeden okamžik klidu se Mnou je lepší než tisíc mil ve špatném směru.

Ježíš


Př 21, 5: [Myšlenky] jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.

Ž 34, 8: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Ž 23, 4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Př 16, 9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
zpět