1462. Poselství Ježíše ze dne 10. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JSTE PŘIPRAVENI?


Tiše jste čekali v kulisách, až zazáří váš čas. Strávili jste čas v mém Slovu a v mé Přítomnosti. Toužili jste jít po mých cestách a být použiti pro záměry mého království. Jste připravení?

Jste připravení zaujmout své místo?

Jste připravení být použiti pro mou slávu na zemi? Nyní se dlívám na zem tu a tam, aby se na zemi přimlouvala poslední generaci lidí. Přidáte se k nám? Jste připravení zaujmout své místo mezi námi a přimlouvat se, aby má vůle byla vykonána na zemi stejně jako v nebi?

Spočítali jste náklady? Jste ochotní obětovat potřebný čas pro mé záměry?

Jste připraveni?

Ježíš


Př 16, 9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Ab 2, 1: Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost.

Lk 14, 28-30
28: Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?
29: Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí.
30: To je ten člověk, řeknou, "který začal stavět, ale nemohl dokončit."

2Pa 16, 9 : Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. Ale v této věci jsi jednal jako pomatenec, a od nynějška budeš muset válčit.
zpět