1464. Poselství Ježíše ze dne 11. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DOVOLUJI VÁM ČEKAT


Mnoho z mých dětí přemýšlelo, kde jsem v jejich situacích. Zajímáte se, jestli jsem na vás zapomněl, přestože Já nikdy nezapomínám na své děti.

I když jsem vám dovolil čekat, bylo to s touhou, že budete myslet na mé Jméno a mou přirozenost. Přeji si, když čekáte, abyste čekaly ve velké víře, a věděly, že mé oči jsou stále na vás a můj plán je připraven na dokonalou chvíli přinést Mi slávu a vám perfektní pozici k tomu, co příště přijde k vám na vaší cestě.

Neptejte se, kde jsem Já, ale ptejte se, kde jste vy ve Mně.

Ježíš


Ž 4, 4 : Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.

Ž 46, 10 : Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.

Př 16, 9 : Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Ab 2, 1 : Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost.

zpět