1465. Poselství Ježíše ze dne 12. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POŠLAPANÍ


Žádáš Mě o větší pomazání ve svém životě, ale víš, jak přijde, mé dítě?

Pomazání přichází lisováním. Stlačováním, dokud necítíš, že už nemůžeš jít níže. Pak, co jsi uvolněna z tohoto poníženého postavení, jsi naplněna více mým Duchem. Stále víc z mého Ducha přichází, když v tomto nízkém postavení den co den hledáš pro sebe mou tvář a mou vůli. Nakonec, jsi tak plná Mne, že to všichni mohou vidět.

Žádáš Mě o větší pomazání, ale jsi připravená být ponížena, abys obdržela, co pro tebe opravdu mám?

Ježíš


Př 15, 33: Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.

1S 16, 13: Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy.

Mt 6, 17-19
17: Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,
18: abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
zpět