1468. Poselství Ježíše ze dne 15. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MEČ SLÁVY


Nepřítel si vzal mnoho z mých lidí, ale to nebyla má vůle. Není to má vůle, že jste bez nich, mé děti.

Jste už unavené útoky nepřítele? Mnoho z mých dětí jsou ochotné být jeho oběťmi. Jste připravené pozvednout svůj meč?

Z mých dětí, které jsou svolné, učiním ostrý meč proti nepříteli vašich duší. Učiním vás zářícím příkladem pro ostatní, aby následovaly, jak bojujete pro Mne proti zlu ve vašem světě. Jste ochotné, abyste byly nabroušeny jako meč velké slávy pro mé záměry?

Ježíš


Ž 149, 5-6
5: Věrní ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích.
6: Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou,

Ž 46, 11: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."

Žid 4, 12: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.


zpět