1469. Poselství Ježíše ze dne 16. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MŮJ POKOJ


Dovolte mému pokoji, aby plynul skrze vás k ostatním. Mnoho z mých dětí jdou ve strachu a v nejistotě této doby. Mé děti, které jdou se Mnou, nepotřebují mít strach, neboť má ruka je na nich, aby je vedla k očekávanému konci.

Když jdete v pokoji a odmítáte se bát, jsem oslaven. Jiné vidí můj pokoj a přibližují se ke Mně.

Nechejte můj pokoj plynout skrze vás, abyste svědčily těm, které Mě ještě neznají. Dovolte jim přiblížit se ke Mně tímto pokojem skrze vás.

Ježíš


Fil 4, 7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Kol 3, 15: A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

zpět