1470. Poselství Ježíše ze dne 17. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NESUĎTE


Buďte opatrné, když soudíte ty kolem vás, mé děti. Neřekl jsem v mém svatém Slovu, abyste nesoudily?

Soudíte-li jiné, stavíte se do situace, že budete souzeny pro stejné činy, i když si myslíte, že byste je nikdy neudělaly, neboť Já jsem mocný Bůh a docela dobře vás mohu postavit do bot jiného.

Mohu vaši cestu nasměrovat tak, že půjdete stejnou cestou jako ony, zdráháte-li se projevit milosrdenství a s pýchou budete soudit.

Buďte opatrné, mé děti, abyste nesoudily jiné.

Ježíš


Mt 7, 1: Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

Lk 6, 37: Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.

Jan 7, 24: Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem!

Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
zpět