1471. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEBUĎTE VLAŽNÍ


Přeji si vést každé vaše rozhodnutí a každý váš pohyb. Důvěřujete Mi?

Mnoho z mých dětí říká, že jsou vedeny Mnou, a přesto, když se pokouším je vést, vrátí se na svou vlastní cestu. Toužíte po své vlastní cestě, a ne po té moji. Toužíte následovat svět, místo cesty kříže.

Cesta kříže je život obětování světských potěšení a tužeb a věnovat se následování Mne, mého Slova a mých způsobů. Málo mých dětí je ochotné vydat se touto cestou.

Mé děti, nemůžete následovat Mne jen s jednou nohou na cestě. Vyberte si mou cestu, nebo si zvolte cestu světa.

Nebuďte vlažné.

Ježíš


Mt 16, 24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.

Mt 7, 13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

Zj 3, 15: Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!

Zj 3, 16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.

Zj 3, 17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.
zpět