1475. 21. února 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. září 2013.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TEĎ MLUVÍM K BEZBOŽNÝM


Moji lidé se musí připravit. Schyluje se k bouři, o níž nevíte, která udeří náhle – bez varování – a vezme si mnoho životů.

Když to Pán řekl, v mém duchu jsem viděla tajný plán teroristů.

Zlý pronikl do vašeho národa a přicházejí další. V minulosti jsem chránil vaše hranice před mnoha hrozbami a nebezpečím, o nichž jste nikdy nevěděli, protože jsem je zastavil, ale vy jste se rozhodli odejít ode Mne, Pána Zástupů.

Vybrali jste si vlastní cestu před tou mojí, a proto Já vás nechám vašim vlastním prostředkům, vaší vlastní ochraně. Mluvím nyní k bezbožným, neboť moji vlastní budou chráněni a postarám se o ně, budou-li Mě poslouchat ve všem, co řeknu, aby dělali.

Poznámka: Pamatujte, že Bůh nemůže ochránit nikoho z nás, kdo není ochotný Jej poslouchat.

Připravte se, moji lidé – uložte si mé Slovo do svých srdcí tam, kde vám ho Zlý nemůže vzít. Držte se pevně mého pokoje a nenechejte žádného člověka vzít vám radost, protože tyto věci vám budou podporou v tom, co přijde.

Nakonec budou zlí zničeni ve svých vlastních pastích, ale na nějaký čas zvítězí nad mým lidem. Neztraťte svou víru v tom čase, moji lidé!

Nezapomeňte, že jsem vám řekl o těchto věcech.

Dokončete přesvědčivě svůj závod.

Ježíš


Iz 5, 5: Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím její zídky a bude pošlapána.

Př 1, 30-32
Nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány. Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.

Zj 3, 11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.

Př 11, 6: Spravedlnost přímé vysvobodí, kdežto věrolomní se lapí do svých choutek.

Žid 12, 1-2
Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.Poznámka: Ano, já vím, že formát biblických odkazů není v pořádku. Zkoušela jsem to dvakrát opravit, a nešlo to (!!!), a já v tom mám víc než dost zkušeností, proto se domnívám, že Bůh to chce zveřejnit tímto způsobem, jak to je.
zpět