1476. Poselství Ježíše ze dne 22. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÁ ODPOVĚĎ


V této době mnoha zklamání uvidí mnoho mých dětí uskutečnění svých dlouho hýčkaných snů. Věřili jste dlouho a téměř jste se vzdali, a Já odpovím. Brzy uvidíte, jak se má odpověď objeví.

Buďte si vědomi, že ne vždy odpovídám tak, jak očekáváte, ale vždy odpovídám s velkou důvěrou. Je vaše víra dost velká k tomu, abyste dostali odpověď, kterou jsem vám určil?

Budete mé odpovědi důvěřovat?

Vidím, co leží před vámi, a chtěl bych vás přivést do bezpečí. Neodpovím způsobem, který přináší zkázu.

Ježíš


Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

1Jan 5, 14-15
14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
15: A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Žid 11, 6: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Př 16, 9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
zpět