1477. Poselství Ježíše ze dne 23. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIPRAVTE SE


Připravte se. Připravte se, mé děti, protože mnohé z vás se brzy přesunou z místa, kde jste nyní.

Některé z mých dětí se připravují k přesunu, ale vy se připravujete jít špatným směrem. Opravím vaši cestu, abych vás udržel v bezpečí.

Buďte přizpůsobivé, abych vás mohl nyní vést. Cesta, kterou vás vedu, se vám může zdát chybná, přesto je ale správná. Cesta, kterou vás vedu, vás zavede k životu.

Ježíš


Př 14, 12: Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.

Př 16, 9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Iz 48, 17: Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš."
zpět