1480. 28. 02 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 11. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


AMERIKA UŽ NEBUDE


Mé děti, v zákulisí se formuje koalice nepřátel Ameriky. Světoví vůdci vytvářejí plán, aby přivedli Ameriku k pádu jednou provždy. Rozhodli se, že to bude v nejlepším zájmu všech ostatních národů a připravují velmi pečlivě promyšlený plán.

Plán této koalice má zničit schopnost Ameriky zaútočit, nebo obsadit jiný národ a zcela odstranit její vedení.

Amerika už nebude a země, na níž se rozkládá, se stane částí jiné.

Ochránil bych Ameriku před jejími nepřáteli, ale udělala sama sebe nepřítelem mým a mého Slova. Považuje Mne za svého nepřítele, a proto to neučiním. Avšak projevím velké milosrdenství mému lidu.

Připrav se na konec tvého národa, Ameriko, neboť tvoji nepřátelé pro tebe přicházejí, a podaří se jim to.

Poznámka: Když Pán mluvil v první části, uviděla jsem Putinovu tvář. Cítila jsem, že tam byla u některých vůdců nenávist k prezidentu Trumpovi, a že je to od nás pouhé roky, možná jen několik let daleko – toto však Pán neřekl, jen jsem měla ten pocit, když to říkal.

Ježíš


Ž 9, 19: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

Mt 23, 37-38
37: Jeruzaléme, Jeruzaléme! Kamenuješ proroky a zabíjíš ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl tvé děti shromáždit, jako shromažďuje kvočna svoje kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste.
38: Váš dům je proto ponechán vám samotným.

Dt 4, 9-10
9: Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný a zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
10: Avšak tomu, kdo ho nenávidí, odplácí přímo a uvrhne ho do záhuby. Nebude odkládat; tomu, kdo ho nenávidí, odplatí přímo.
zpět