1482. Poselství Ježíše ze dne 1. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VE VĚTŠÍ MÍŘE


Mé děti, vstupujete do času, kdy se ve vašem životě objeví mnoho změn najednou. Musíte se naučit rychle se adaptovat, dokud nevyprší váš čas na zemi.

Mnoho z vás nyní umisťuji tak, abych vás mohl použít ve větší míře. Připravte se, abyste se rychle přestěhovaly. Ve svém duchu pocítíte, že se přibližuje čas, kdy se máte přemístit.

Zdokonaluji několik z vás, abyste mohly realizovat velké a mocné výkony v mém Jménu. Chci, abyste šly ve velké čistotě bez kompromisů, aby má nesmírná moc mohla vámi procházet v míře, v jaké si přeji. Podřiďte se Mi v tom – odměny budou velké, jak nyní, tak i později.

Některé z vás budou umučeny v nepokojných časech, které se ohlašují. Nebojte se toho, ale pozvedněte zrak, neboť v ten den opustíte zemi, její pronásledování a trápení.

Připravte se, mé děti na to, co cítíte přicházet ve svém duchu. Času je teď velmi málo. Brzy se vrátíte domů, abyste byly se Mnou.

Ježíš


Jr 29, 11-13
11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
12: Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.
13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

Př 16, 9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
zpět