1484. Poselství Ježíše ze dne 3. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NÁHLÁ PŘÍTOMNOST


Mnoho mých dětí touží po mé přítomnosti a Já zvyšuji mou přítomnost mezi mými opravdovými stoupenci.

Je jich tolik ve světě, kteří se nazývají moji, ale neodevzdali mi ve svém životě nic.

Ty nepoctím mou svatou přítomností. Jen moje opravdové děti poznají tuto mou důvěrnou část.

Přijdu k vám náhle, mé vybrané děti. Přijdu k těm, které dlouho doufaly a věřily, že to udělám. Vyhlížejte Mě, mé děti, neboť vám mám přinést důležité poselství.

Přeji si, aby mé děti byly povzbuzeny mou přítomností.

Ježíš


Mt 5, 8: Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Př 15, 3: Oči Hospodinovy jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré.

Ž 16, 11: Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

zpět