1489. Poselství Ježíše ze dne 11. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VYSCHLÍ


Postavili jste tělesné před duchovní a nyní jste duchovně vyschlí. Pojďte ke studni mého Slova a napijte se. Pijte, dokud už nemáte žízeň a nechejte přijít obnovení.

Jen pak pocítíte úplné naplnění, které hledáte.

Ježíš


Jan 4, 14: Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.

Zj 21, 6: A dodal: Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.




zpět