1490. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. března 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

MUSÍTE ZŮSTAT PEVNÍ NA CESTĚ


Milovaní Boží lidé:


Přijměte požehnání, které proudí z mé věrnosti Nejsvětější Trojici.

Naše Královna a Matka Nebe a Země vás drží pod svým mateřským pláštěm.

Nejste sami, Boží ochrana působí v každém z vás, avšak k tomu je nutný stav milosti.

Lidstvo je na pokraji chaosu. Země je ohrožována různými tělesy přicházejícími z vesmíru, která mají vliv na klima, vulkány, zemské tektonické zlomy, na lidské tělo a na zvířata.

Ti, kdo žili v hojnosti a finančním zajištění, přišli nyní k poznání, jak křehká je ekonomika a jak lehce se dá Země zničit.

Pozorujete Slunce s jeho nádherným světlem na nebeské klenbě, které je rozbouřeno jako vše ostatní ve stvoření, a kvůli jeho erupcím z něho vycházejí magnetické bouře a výrony koronární hmoty. Hvězda Slunce se změní a prožijete to, co se stane dřív, než dojde k jeho změně. Magnetické pole Země bude slábnout a současně obrovská sopečná erupce způsobí [Mk 13, 24], že komunikační a elektrické sítě budou vyřazeny z provozu.

KAJTE SE, TEĎ!

Smiřte se a obraťte se, aniž byste se odvrátili od Pravdy, neboť to, co vám bylo oznámeno, se uskuteční a každý ponese tíhu zkoušek, které přijdou na lidstvo. Bude to chvíle, kdy se budete cítit ztracení a opuštění, nikoli Bohem, ani Královnou a Matkou Nebe a Země, ale sami sebou, kteří jste neposlouchali [Řím 5, 10].

Stvoření malé víry! Musíte zůstat pevní na cestě.
Víra vás musí udržet stojící, a bez pochyb.
Když pochybujete, ďábel vás stáhne na zem a bude vás prosévat
[1Petr 5, 9].

Každé lidské stvoření má na zemi svou misi, kterou má naplnit, a nyní je pro vás čas, abyste ji vzali vážně.

Mějte na paměti, že přijde doba, kdy vzhledem ke spěchu světové elity udržet lidstvo pod svou kontrolou, požadavky věrných Božích dětí cestovat z jedné země do druhé, aby se setkaly, nebudou možné. Nepropadávejte panice, každé Boží dítě je chráněno, ať už je kdekoli.

Do každého útočiště Nejsvětějších Srdcí přijdou lidská stvoření, která tam mají přijít, stejně jako domovy zasvěcené Nejsvětějším Srdcím jsou a budou chráněny, žijí-li v souladu s Boží vůlí.

Boží lidé, toto je čas probudit si svědomí a připravit se na prudké útoky Zlého na celé lidstvo.

Jste v čase půstu, zůstávejte v modlitbě, napravování, prožívejte vnitřně své jednání a činy a zlepšujte sami sebe. Toto je pro vás čas maximálního úsilí, Boží stvoření.

Archa byla postavena. Volal jsem znovu a znovu k lidem, aby vešli s vírou a pokornou prosbou. Archa aktivní modlitby, činu a lásky k bližnímu, jistoty víry, přímé cesty, abyste se připravili a nepadli ochromeni tváří v tvář blížícímu se rozkolu.

Boží lidé, neříkejte: "Den je krásný", protože vidíte, že slunce svítí, neříkejte: "Je zamračeno" když nevidíte, že slunce svítí. Slunce bude brzy zastíněno velkou vulkanickou erupcí.

Připravte se a nezapomeňte, že budete přezkoušeni činem Božího milosrdenství, který je Velkým Varováním.

Pak zakusíte chuť nebe, už předem, potom…

Milovaní Boží lidé:

Nebojte se, nebojte se!

Jste v dlaních rukou Boha, Jednoho a Trojjediného.

Nebojte se, my chráníme jednotlivě každého z vás [Ž 46, 1].

V Bohu, Jednom a Trojjediném.

Svatý archanděl Michael

zpět