1493. 14. března 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SOUPEŘÍCÍ


Moji lidé, vstoupili jste do času, jakého dříve nikdy nebylo. Není způsob, jak byste mohli být zcela připraveni na to, co přichází. Velmi málo z mých lidí zůstane naživu až do konce, aby uviděli můj návrat, ale co je důležité, je, abyste vydrželi, dokud konec nepřijde pro vás.

Nenechejte nepřítele vám ukrást váš čas se Mnou, protože pak vás nemohu vést. Nemohu vám dát moudrost. Nemohu vás povzbuzovat. Musím být vaší první prioritou, abyste vydrželi.

Všechny starosti vašeho světa soupeří o váš čas a o vaši pozornost. Já nesoupeřím, Já jsem váš Bůh. Je vaší odpovědností, abyste Mne udrželi jako prvého, a jste to vy, kdo ztrácejí, nedokážete-li to. Ztrácíte váš pokoj, ztrácíte své vedení. Ztrácíte svou moudrost a vaši podporu.

Vy si vybíráte. Potřebujete Mě, abyste vydrželi až do konce. Jen ti, kdo vydrží až do konce, budou spaseni.

Vybírej moudře každý den, mé dítě. Vybírej moudře v každé hodině každého dne. Nenechávej na později to, co bys měla udělat teď. Ty víš, co bys měla udělat.

Ježíš


2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

Mk 13, 5-9
5: Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
6: Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to a svedou mnohé'.
7: Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.
8: Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.
9: Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
zpět