1494. Poselství Ježíše ze dne 15. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PROBUĎTE SE!


Nepřítel se snaží vyčerpat můj lid. Chce vás udolat, abyste opustily svá místa, mé děti.

Jestli vás přivede k dřímotě, vaše práce bude zmařená a některé z vás budou odvedeny znovu do světa.

Povstaňte a bojujte proti tomuto útoku, mé děti. Povstaňte proti této lsti nepřítele vašich duší a taste své meče. Odvrhněte myšlenky na spánek v těchto nebezpečných časech. Cožpak voják v zápalu bitvy spí?

Probuďte se, probuďte se, mé drahé děti – váš nepřítel se vplížil dovnitř, když jste o tom nevěděly. Snaží se zastavit vaši práci pro Mne.

Ježíš


Ef 6, 12-13
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

Př 6, 10-11
10: Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si
11: a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.

Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.

Poznámka admina: Toto poselství je nanejvýš aktuální. Prosím, "taste vaše meče" – použijte modlitby pro ochranu poselství zveřejněných nejen na této stránce, ale i pro Poselství Varování.
Stáhněte si, co se dá stáhnout, a nelitujte peněz, budete-li si moci ještě koupit Knihy Pravdy.
zpět