1495. Poselství Ježíše ze dne 16. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZVOLTE SI ŽIVOT


Dívejte se pozorně, jak se vám myšlenky představují. Každá myšlenka představuje příležitost přiblížit se ke Mně, nebo se ode Mne vzdálit. Myšlenky přinášejí pokušení a rozptýlení. Všechny myšlenky nepocházejí ode Mne nebo od vás. Předkládá je také nepřítel.

Každou myšlenku si můžete dovolit nebo zamítnout. Myšlenky, stejně jako slova, přinášejí požehnání nebo prokletí, život nebo smrt.

Zvolte si život.

Ježíš


2Kor 10, 4-5
4: Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly
5: a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista,

Jak 1, 14-16
14: Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.
15: Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
16: Neklamte sami sebe, milovaní bratří!

Př 18, 21: V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.

zpět