1496. Poselství Ježíše ze dne 17. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIBLIŽTE SE KE MNĚ


Mé děti, bouře, o které jsem mluvil, je téměř u vás (*). Musíte se rychle připravit. Není to bouře, jakou jste zažily v minulosti, tato bouře přináší nová nebezpečí.

Tato bouře zasáhne celou zemi. Tato bouře bude kombinací mnoha živlů najednou a v její intenzitě nebudete vědět, kterým směrem se dívat dříve. Začne velmi náhle, nebudete o ní vědět předem.

V této bouři číhá mnoho nebezpečí pro ty, kdo Mě neznají. Přibližte se ke Mně, mé drahé děti, abych vás nyní ochránil. Váš čas téměř vypršel. Přibližte se ke Mně a budete v bezpečí.

Poznámka: Když ke mně Pán promluvil toto Slovo, viděla jsem, že se na nás tato bouře chystá velmi prudce udeřit. V jeho varování jsem cítila velkou naléhavost, abychom se připravili, abychom připravili svou víru.

Ježíš


Mt 7, 24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Lk 6, 48: Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.

Mt 7, 25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.

Fil 4, 7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
(*) Další odkaz na tuto bouři: Poselství Ježíše ze dne 17. července 2020 (č. 1229)

zpět