1497. 20. března 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PODMÍNĚNÁ VÍRA


Neklaďte Mi podmínky, mé děti, neboť Já jsem Bůh a žádný člověk Mi nedává pokyny.

Mnoho z mých dětí má podmíněnou víru. Podmíněnou Mnou, budu-li konat to, či chránit ono v tom, co přichází, ale cožpak nevíte, že Otci jeho děti nic nepřikazují? Myslíte si, že jste nade Mnou? Myslíte si, že víte, co je nejlepší?

Podmíněná víra mnohým způsobí, že ode Mne odpadnou v tom, co přichází. Protože neuspokojím jejich očekávání, mnozí se ke Mně obrátí zády a budou sloužit nepříteli. A nepřítel je bude mít. Není to ani mé přání, ani má vůle, ale jejich volba.

Mé děti, přezkoumejte své srdce a ujistěte se, že vaše víra není podmíněná. Pátrejte ve svém srdci, abyste věděly, zda v něm není něco, co by mohlo způsobit, že vaše víra ve Mne se zhroutí.

To je vaše největší priorita.

Bůh Otec


Jb 40, 2: "Smí se člověk přít se Všemocným? Smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá."

Lk 17, 5: Apoštolové prosili Pána: Dej nám více víry!"

Lk 22, 32: Ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nepřestala. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.
zpět