1498. 21. března 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 15. září 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MOUDROST


Přeji si, aby mé děti byly moudré. Přeji si, abyste si ukládaly moudrost pro budoucí časy, dokud je vám ještě k dispozici. Přeji si, abyste využily toho, co jsem vám poskytl, ale to dělá jen velmi málo Mých dětí.

V příštích dnech budou mé děti, které na Mne nyní nemají čas, pociťovat velkou lítost, že si Mne a mé Slovo neudělaly svou prioritou. Pak si uvědomíte, proč jsem vás stále znovu varoval před touto nutností. Mé děti, nikdo vás nemůže připravit ani ochránit, pokud nebudete poslouchat.

Jestli pro vás má slova nic neznamenají, nemohu vás udržet v bezpečí.

Ježíš


Př 12, 15: Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.

Př 1, 33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.

Př 1, 25-27
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
zpět