1508. 28. března 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 22. říjma 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PRVNÍ


Udělejte si na Mne čas. Já jsem pro vás každodenní prvořadou záležitostí. Mám být vždy vaší první a nejvyšší prioritou.

Když nejsem na prvním místě, trpíte ztrátou požehnání a moudrosti, abyste mohli projít svým dnem. Když nejsem na prvním místě, sklouzáváte ke zbožňování něčeho nebo někoho jiného; dáváte ve svém životě přednost někomu jinému, a tak tomu nesmí být.

Právě jsou před vámi velmi temné časy a vy potřebujete mou moudrost a duchovní sílu mého Slova, abyste jimi prošli.

Vždy se nacházejte ve Mně. Dávejte Mě na první místo.

Ježíš


Mt 22, 37: On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí."

Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

zpět