1511. Poselství Ježíše ze dne 1. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PROČ SEDÍTE V KLIDU?


Mé děti, proč se nezabýváte záležitostmi svého Otce? Řekl jsem vám o pozdní hodině, a vy stále otálíte. Proč?

Každému z vás jsem v srdci ukázal, čím byste se měli zabývat, a mnozí z vás stále zůstávají a nepostupují v záměrech mého království. Jednáte jako svět, mé děti.

Neseďte a nehleďte na svět v úžasu. Nemůžete zastavit to, co přichází, pouze se připravte na můj Návrat. Zabývejte se mými záležitostmi na zemi – pracujte, dokud je ještě den, aby vaše odměna byla veliká.

Ježíš


Jan 9, 4-5
4: "Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
5: Pokud jsem na světě, jsem světlo světa."

Lk 19, 13-15
13: Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.
14: Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: Nechceme tohoto člověka za krále!
15: Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil.
zpět