1513. 3. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 19. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NENECHEJTE HO VÁS PŘESVĚDČIT


Víc epidemií přichází, a nejen v Soudu. Některé budou vytvořené lidmi, inspirovanými Zlým a navržené tak, aby převzal kontrolu.

Zlý usiluje kontrolovat celý svět, aby mohl vykořenit vše, co je moje. Musíte být připraveni to pochopit a udělat vše, co je ve vaší moci, abyste tomu zabránili a mohli svědčit ostatním co nejdéle. Časem se bude zdát, že Zlý na krátkou dobu zvítězil, ale pak přijde konec všech věcí a Já ho zničím, stejně jako všechny, kdo mu pomáhali.

Ať už uvidíte cokoli, nenechejte Zlého vás přesvědčit, že je Já. Má plán, aby obvinil ze všeho, co je zlé Mne, jediného pravého Boha. Bude přesvědčivý a ti, kteří Mě neznají, mu uvěří a ztratí své duše. Buďte si toho vědomi.

Uvidíte mnoho lidí ztratit život v časech, které mají přijít a někdy to budou ti, které milujete. Nenechejte ho vás přesvědčit, že jsem to byl Já, nebo má vůle. Jestli Mě znáte, budete vědět, že nemám žádné potěšení ze smrti mých svatých.

Ježíš


2Thes 2, 2-4
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce "usedne v chrámu Božím" a bude se vydávat za Boha.

1Tim 4, 1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,

Ez 18, 32: Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.“

Zj 13, 7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;
zpět