1515. 4. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEZAPOMEŇTE MĚ CHVÁLIT


Až půjdeme spolu po kamenité cestě, nezapomeňte Mě chválit. Chvalte Mě stále, protože Já vyřeším všechny věci k vašemu prospěchu v každém ohledu a k prospěchu všech, kdo Mě milují, kdo jsou povoláni podle mého záměru.

Nyní je pro vás nejpřednější práce na království, nikoli světské starosti. Každý den tisíce a tisíce duší zahynou, aniž by Mě kdy poznaly. Toužím, aby tomu tak nebylo. Přeji si, abyste šířili mé evangelium každým způsobem všem lidem, aby všichni měli příležitost Mě přijmout. Chci je zachránit.

Až půjdeme spolu po kamenité cestě, nezapomeňte Mě chválit za všechny mnohé způsoby, jimiž vás použiji, abych pomohl ostatním a dotkl se jich na jejich cestě. Chvalte Mě za tolik duší, které pomůžete přivést do mého království, neboť vaše odměna bude velmi velká.

Ježíš


Řím 8, 28: Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo z Boží vůle jsou povoláni.

1Thes 5, 18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.

Mk 16, 15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu."

Lk 12, 29-31
29: Neshánějte se po tom, co budete jíst a pít, a neznepokojujte se tím!
30: Po tom všem se ve světě shánějí pohani; váš Otec přece ví, že to potřebujete.
31: Hledejte spíše jeho království, a toto vám bude dáno navíc.
zpět