1517. Poselství Ježíše ze dne 6. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BEZ SLITOVÁNÍ


Mé děti, připravte své srdce tím, že posílíte svou víru, protože věci se ve vašem světě brzy změní ve velkém rozsahu. Nepřítel přináší plán proti vám, na němž již nějakou dobu pracuje.

Ti, kdo jsou u moci a nejsou mými, budou pracovat na tom, aby na vás vyvíjeli nátlak, abyste přijali jejich způsoby a jejich boha. Rozhodněte se, že budete sloužit pouze Mně, ať to stojí cokoli, protože je to jejich plán, jenž každého, kdo jej odmítne, bude stát všechno – a oni nebudou mít slitování.

Až k tomu dojde, vzpomeňte si, že jsem za vás dal všechno.

Ježíš


Ex 14, 14: Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.

Ef 6, 12-13
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.
zpět