1520. Poselství Ježíše ze dne 8. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VAŠE SRDCE

Podívejte se hluboko do svého srdce na něco, co není ode Mne. Čeho si vážíte víc než mého svatého Jména?

Přeji si, aby Moji lidé očistili svůj život od všeho, co je od nepřítele. To vám pomůže soustředit se na Mne a přiblížit se Mi pro to, co má brzy přijít.

Pocítíte, jak se vaše nálada změní, když ze svého okolí odstraníte vše, co není ode Mne.

Ježíš


Mt 22, 37: On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí."

Žid 10, 23: Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

Jr 17, 9-10
9: "Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků."
zpět