1521. Poselství Ježíše ze dne 9. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZŮSTANETE-LI VĚRNÍ

Mé děti, budete-li si pamatovat tuto jedinou věc, vše, čím ještě musíte projít, bude snazší: Vždy Mě mějte na očích. Nedovolte svému srdci, aby se bálo, když vidíte, že nepřítel se zdá, že vítězí.

V mé době také mnohým připadalo, že vyhrál. Když jsem zemřel na kříži, jevilo se to tak, že je vše ztraceno, ale pravdou bylo, že nastal nový věk a dokonce i moji vlastní učedníci si zpočátku nebyli jisti.

To, co přichází, vás bude zkoušet ve všech směrech, ale pokud Mi zůstanete věrní, každá bolest, kterou prožijete, se zkrátí a Já vás otevřeně odměním na zemi i v nebi. Ve vašem závodu nezbývá mnoho času, nastavte své srdce tak, aby se nevzdalo, bez ohledu na to, jaký tlak je na vás vyvíjen. Ukládáte si odměny, z nichž se budete těšit po celou věčnost, a vaše věčnost začne brzy!

Ježíš


Iz 26, 3-5
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
5: On sehnul obyvatele výšiny, město nedostupné, on je snižuje, až k zemi je snižuje, až do prachu je sráží.

Fil 3, 14-20
14: běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
15: Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní.
16: Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme.
17: Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.
18: Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže;
19: jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně.
20: My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.
zpět