1524. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JSEM SILNÝ V DÁVÁNÍ


Mé děti, velmi brzy přijde čas, kdy budete v pokušení přestat dávat do mého Království. Uvidíte, že přichází čas nouze, a nepřítel vás bude pokoušet, abyste měli strach.

Až tento čas přijde, vzpomeňte si na všechny časy, kdy jsem vás zaopatřil. Vězte také, že po celou tu dobu, co Mě znáte, jsem vás chránil před větší nouzí (před finančními ztrátami, po cestě, v průběhu let) způsobem, který jste nikdy nepoznali.

Nemusíte se bát, protože Já mám vše v rukou a jsem mocný, abych vás zaopatřil, stejně jako ochránil. Cožpak jsem své učedníky dobře nezajistil už dávno? Byli v nouzi, když chodili a vyprávěli o Mně ostatním? Nikoli, a ani vy nebudete.

Nastavte své srdce tak, aby ve Mne věřilo, a nevzdávejte se. Pokračujte tak, jak jste si předsevzali ve svém srdci, a dovolte Mi, abych byl vaším živitelem. Já jsem vše, co potřebujete.

Ježíš

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Mt 6, 31-34
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
zpět