1526. Poselství Ježíše 13. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TI, KDO POKRAČUJÍ VE HŘE


Posilujete svou víru v mé Slovo? Kráčíte těsně se Mnou a jste připraveni na to, co přichází na zem? Je mé Slovo zapsáno ve vašem srdci, abyste se nemuseli bát, až se Zlý pokusí odstranit z vašeho světa vše, co je ze Mne?

Varoval jsem vás před mnoha věcmi, mé děti. Mnozí nebudou dbát mých varování a raději si budou ještě chvíli hrát ve světě, a budou zaskočeni bez varování. Bude to pro ně děsivý čas.

Nepřeji si, abyste se ocitli mezi těmi, kdo si budou dále hrát.

Ježíš


Jan 2, 15-17
15: Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel
16: a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!"
17: Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: "Horlivost pro tvůj dům mne stráví."
zpět