1527. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BOUŘE NEBÝVALÝCH ROZMĚRŮ


Děti moje, proč prožíváte každý den, jako by se nic nedělo? Celý váš svět se mění takovými způsoby, že se již nikdy nemůže vrátit zpět.

Řekl jsem vám, že bouře nebývalých rozměrů je u vás, a která se brzy rozpoutá. Je to bouře v mnoha oblastech vašeho života a jen ti, kdo kráčejí těsně se Mnou, budou schopni najít správný směr.

Před touto bouří nebude žádné varování, prudce na vás udeří.

Připravte si nyní svou víru, protože takovou bouři, jako je tato, jste ještě nespatřilii.

Ježíš


Mt 7, 24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Lk 6, 48: Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.

Mt 7, 25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.

Fil 4, 7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
zpět