1529. Poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2021.

Nástroj:Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com


POTĚŠTE SE VE MNĚ


Mé děti, žijete v náročné době, ale Já vás povedu na každém kroku vaší cesty.

Ne všechno kolem vás je špatné. Bude to doba velkých odměn pro ty, kdo Mi slouží v opravdové oddanosti.

Pokud se Mi zcela podřídíte a zaměříte svá srdce na to, aby Mi přinášela slávu, dám vám touhy vašich srdcí.

Ježíš


Ž 37, 4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
zpět