1530. Poselství Matky Spásy ze dne 12. dubna 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

JSEM S VÁMI, NEJSTE SAMI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vám.

Mé Neposkvrněné Srdce vás touží držet uvnitř, chránit vás…

Musíte se podívat sami na sebe, musíte se zkoumat, abyste si uvědomily, že obrácení je to, co vás udrží ve víře. Když se na sebe podíváte bez přetvářky a budete sami k sobě upřímné, povede vás to k životu v "Duchu a Pravdě" [Jan 4, 23], více připoutané k božskému a vzdálené od světského.

Milované děti:

Žijete v této nebezpečné době, kdy Zlý šíří svůj jed, aniž by vás tento jed usmrtil okamžitě, ale pomalu.

Utrpení Božího lidu přináší Zlému radost, a proto se, děti, musíte připravit, abyste v okamžiku pokušení nepadly.

Jste okamžitě umlčeny, protože světová moc nepřijímá kritiku ani Pravdu, která k vám přichází.

Všímejte si jazyka, kterým se všechny vlády obracejí k lidem. Tímto způsobem, prostřednictvím této uniformity, budou ty, které jsou věrné mému Synu, vedeny k utrpení.

Nebojte se, Můj Syn vás neopustí, andělské sbory vám pomohou a tato Matka se bude za vás přimlouvat.

Pracujte a jednejte podle pravého učení církve, abyste se prací a jednáním mimo Boží vůli nevzdálily od věčné spásy.

Modlete se, meditujte a zachovávejte vnitřní ticho, je nutné, abyste se vzdálily od ohlušujícího hluku každodenního života.

Měly byste se snažit naučit se vnitřně mlčet: je to naléhavé, abyste mohly vidět jasně, správně myslet a jednat s opatrností.

Moře lidské vůle je rozbouřené zlem a lidé mého Syna musí být obezřetní.

Pozvedněte prapor věrnosti Nejsvětější Trojice, pozvedněte osobní víru a buďte účastníky víry společenství, abyste sjednoceni v mém Synu byli jeden druhému ochranou.

Boj se rozrůstá, Zlý chce způsobit zánik dobra, a proto vyvolává mezi lidem mého Syna chaos.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Modlete se za Střední Ameriku, bude se silně třást.

Modlete se, modlete se, ekonomika padne a lidé povstanou proti vládcům.

Modlete se, modlete se, sopky se stanou aktivní a zabrání slunečnímu světlu dopadat na Zem.

Modlete se, modlete se, církev mého Syna vstoupí do ostrého sporu.

Jsou to těžké chvíle pro lid mého Syna. Právě v těchto chvílích je dobré, aby děti této Matky byly dobrými učedníky a neoddělovaly se od Kříže slávy.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, je nutné, abyste posílily svůj imunitní systém, nákaza postupuje bez milosti. V TOMTO OBDOBÍ POUŽÍVEJTE ROSTLINU PELYNĚK JAKO BYLINNÝ ČAJ.

Žehnám vám svým Neposkvrněným Srdcem. Jsem s vámi, nejste sami.

Matka Maria
zpět