1535. Poselství Ježíše ze dne 21. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MĚJTE NA ZŘETELI


Vaše prozíravost není dost velká, neboť Já jsem všemohoucí Bůh, praví Hospodin zástupů.

Proč je vaše víra tak malá? Proč se necháváte děsit událostmi ve světě, když nad vámi neustále bdí mocní andělští bojovníci vyzbrojení meči?

Proč máte tolik pochybností, když nad vámi bdím Já, Bůh celého vesmíru?

Myslíte si, že jsem neschopný?

Ježíš


Ž 32, 7-10

7: Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.

8: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

9: Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš.

10: Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.
Poznámka překladatele:
Nedávno paní Glynda Linkous oznámila, že mnoho čtenářů, kteří dále šíří její poselství, nerespektuje striktně copyright. Zejména jí záleželo na tom, aby každé její poselství bylo doprovázeno adresou její webové stránky, jinak že vypne možnost kopírování poselství. Tím zřejmě myslela, že je bude zveřejněvat jako obrázky, které se skutečně kopírovat jednoduchým způsobem nedají. Během posledních tří dnů jsem doplnil její adresu v souborech html - to jsou ty, které si čtete. Doplnit adresu v ostatních souborech nabídky "DOWNLOAD" bude vyžadovat čas, protože zveřejněných poselství je už téměř 1000. Snad to za 14 dnů stihnu.

Při této příležitosti chci poděkovat našim čtenářům za množství e-mailů, v nichž jste mě informovali o smazání stránky č. 1530 při nahrávání na server. Zatím hackeři mazali stránky mezi čísly 300-500 (asi 60), ale nikdo si toho nevšiml, protože studovat počáteční poselství už nechodíte. Děláte chybu, našli byste tam cenné informace, které doplňují obraz současné doby.

Tato stránka byla koncipována takovým způsobem, aby čtenáři našli kterékoli poselství, jež by bylo hackerským útokem poškozeno, změněno nebo smazáno, jak jste se mohli nedávno přesvědčit u poselství č. 1530. Toto chybějící poselství jste mohli ihned najít, kdybyste si stáhli jednotlivá poselství Zbytku ve formátu Docx, případně poselství Luz de Maria v PDF, nebo Rozklikávací obsah Zbytku, což by bylo asi nejvýhodnější z hlediska velikosti souboru. Posledním řešením by bylo počkat na příští aktualizaci, kdy by už chybějící poselství bylo doplněno, nebo opraveno.
zpět