1536. Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com


ZDRCUJÍCÍ


Mé děti, události se brzy začnou odehrávat mnohem rychleji než doposud. Některé z vás to budou považovat za zdrcující a nebudou vědět, co dělat, aby ovlivnily to, co se děje.

Řekl jsem vám, že v této době, která je dobou konce, se musí stát mnoho událostí, aby mohl nastat konec. (Takže není opravdu nic, co byste mohly udělat a co by jim zabránilo se stát, i když se můžete modlit o milosrdenství pro sebe a své milované).

Dávejte pozor, abyste v tomto posledním kousku času nedopustily stát se unavenými – nyní se blížíte k domovu a čeká vás zde celé nebe.

Ježíš


Gal 6, 9-10
9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
10: A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
zpět