1537. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com


MÉ VEDENÍ


Má Nevěsta na Zemi je nemocná a nečistá. Učiním některé změny a vytáhnu svou pravou Nevěstu ze zlých poměrů.

Mé děti, některé z vás jsou zapojeny do skupin a shromáždění, a to není mou vůlí pro vás. Některé z vás chci učit Já sám a nemuset se spoléhat na člověka. Některé z vás jste v nebezpečí tam, kde jste, a Já vás odtud odvolám a nasměruji jinam.

Poznámka: Viděla jsem v duchu, že v budoucnu bude na některé kostely fyzicky zaútočeno, a že Bůh ochrání ty, jejichž čas ještě nenadešel.

Buďte poslušné mého vedení, když vás odvádím z míst, na nichž byste nyní neměly být. Poslechněte Mě a následujte Mě, a Já proklestím cestu.

Ježíš


Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
zpět