1541. Poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JDĚTE TEĎ!


Dnes brzy ráno jsem byla vzhůru a pracovala jsem. Hledala jsem v Písmech slova na další den, když na mě vyskočil verš, který jsem nezkoumala, a já věděla, že to mluví Pán o něčem, co se blíží. Tím veršem byla Genesis 12,1.

V duchu jsem viděla, že mnoha lidem bylo řečeno, aby ŠLI, ŠLI TEĎ, a byli rychle posláni na nějaké nové místo, aby byli v bezpečí. Nebylo jim řečeno, kam jdou, protože Pán chtěl, aby odešli rychle, dokud je otevřeno velmi malé okno příležitosti, a zdálo se, že nechce, aby se s okolím dělili o to, kam jdou. Viděla jsem, že je to kvůli jejich vlastnímu bezpečí, protože to byli známí křesťané. Viděla jsem, že když přijeli na nová místa, cítili se trochu ztracení (jako my všichni na nových místech) a nebyli si hned jisti, co mají dělat, ale Pán měl na nových místech lidi, kteří je provázeli, když tam přijeli, takže se to rychle vyřešilo.

Viděla jsem i další, kteří zůstali na místě jen krátkou dobu a mysleli si, že byli "opuštěni" nebo že nebyli přemístěni do výhodnější oblasti. Předchozího večera mi jeden z mých přátel vyjádřil právě tyto obavy a já jsem se na to hodlala zeptat Pána. Ukázal mi, že se jedná o lidi, kteří pro Boží království pracovali obzvlášť tvrdě a On pro ně má velkou odměnu a zvláštní postavení, takže stěhování prostě trvá déle. Také jsem viděla, že jsou velmi potřební tam, kam byli posláni.

Je důležité si uvědomit, že kdykoli nás Pán stěhuje nebo dělá v našem životě nějakou jinou novou věc, týkají se tato stěhování i dalších lidí a míst a i Pánu trvá, než všechny okolnosti zařídí tak, jak mají být, protože nikomu nevnucuje svou vůli.

Ano, má dcero, v této době skutečně přesouvám mnoho svých dětí do bezpečí. Přesouvám mnohé, kteří budou svědčit, do oblastí, kde potřebuji, aby se hlásalo mé evangelium. I v této době mnozí odmítají konat práci, kterou jsem od nich žádal, a dávají přednost světským radovánkám před prací na sklizni. Takoví se vzdávají mnoha odměn ve prospěch jiného, který je ochoten pracovat.

Zabývejte se mými záležitostmi, ať jste kdekoli. Pracujte, dokud je den, neboť brzy bude skutečně noc. Na zem přichází (duchovní) temnota, která se nepodobá žádné temnotě, jakou kdy člověk poznal. Přeji si, aby se všechen můj lid věnoval svědectví o mé velké lásce a spáse ztracených kolem vás. Přeji si, aby se celý můj lid za ně modlil, neboť jejich čas se krátí a nemodlil se někdo kdysi za vás? Nekázal vám někdo evangelium?

Jděte a udělejte totéž. Taková je vůle mého srdce.

Ježíš


Ge, 12, 1: řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
zpět