1543. Poselství Ježíše ze dne 28. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POŽEHNÁN, ABY BYL POŽEHNÁNÍM


Mnohé z mých dětí byly v průběhu generací velmi požehnané, protože nikdy nepoznaly nedostatek. Některé z nich kráčejí po mých cestách a ty dobře zaopatřím. Některé svá požehnání hromadily a nestaraly se o potřeby lidí kolem sebe. Ty v této době poznají nedostatek a hlad.

Protože odsuzovaly a ponižovaly ty, které mají méně, budou nyní kráčet v jejich botách. Protože odmítly mé vedení, aby byly požehnáním pro ty, které mají mnohem méně, budou nyní jiní odmítat žehnat jim.

Mé děti, čiňte nyní pokání, pokud patříte mezi ty, kdo zadržovaly požehnání druhým, když jste měly dostatek, neboť toto bude období velké nouze, velkého smutku a nemocí. Nebuďte mezi těmi, kdo hromadí a nedělí se se svými bratry.

Požehnal jsem vám, abyste byly požehnáním.

Ježíš


Př 27, 28: Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek, ale kdo dělá, že nevidí, sklidí hojnost kleteb.

De 15, 11: Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru.

Př 19, 17: Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.

Ge: 12, 2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
zpět