1544. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIPRAVTE SE NA NOUZI


Mé děti, začíná čas velkého nedostatku. Mnozí z vás budou mít v této době nedostatek, i když to ještě nemůžete vidět.

Připravte se nyní - neváhejte.

Připravte se na nedostatek, který přichází do vašich životů i do životů těch, kolem vás.
Připravte se nyní na nedostatek, který přijde do životů těch, které milujete.

Připravte se nyní, neboť tento čas je před vámi, a jakmile jednou skutečně začne, nebude žádný způsob, jak se na něj připravit.

Ježíš


Předchozí odkazy vztahující se k tomuto tématu:
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/12/you-must-prepare-now.html (č. 332)
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2015/05/prepare-now.html (č. 1545)
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2019/11/your-new-reality.html (č. 988)


Jl 1, 16-17
16: Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot?
17: Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo.

Ž 17, 28-29
28: A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně:
29: utišil tu bouři, ztichlo vlnobití.

Ž107, 33-34
33: Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry,
34: v solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí.
zpět