1545. 29. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 26. května 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIPRAVTE SE TEĎ


V přicházejícím čase, v novém věku, do něhož vstupujete, bude jen velmi málo věcí tak, jak se zdá. Člověk ovládl umění klamu a Zlý zosnoval plán, jak můj lid oklamat v obrovském rozsahu.

Po tisíce let jsem varoval svůj lid před tímto časem klamu. Abyste unikly oklamání, mé děti, musíte Mě a mé Slovo důvěrně znát, a nyní je čas se na to tímto způsobem připravit. Pro ty, které se nepřipraví, není naděje, že by unikly podvodu.

Jen když zůstanete v mém Slovu a mé Slovo zůstane ve vás, uvidíte, co je skutečné a co není.

Připravte se teď.

Ježíš


Mt 24, 23-25
23: Tehdy, řekne-li vám někdo: Hle, tu je Mesiáš nebo tam, nevěřte!
24: Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
25: Hle, řekl jsem vám to předem.

Jan 15, 4-10
4: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
6: Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně  spálí.
7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
8: Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
9: Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.
10: Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
zpět