1547. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. dubna 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

SÍLY ZLA VÁM NASADILY NÁHUBEK


Boží lidé:

Žehnám vám, ochraňuji vás ve jménu Nejsvětější Trojice.

Buďte milosrdní, buďte láska, jako je náš Král a Pán Ježíš Kristus Láskou a milosrdenstvím.

Žijete v době duchovní nejistoty, která je velmi nebezpečná pro děti Ženy oděné sluncem s měsícem pod nohama [Zj 12,1]. Prastarý had, ďábel neboli Satan, vás pronásleduje, útočí na vás bez oddechu a vyvolává ztrátu víry a povyšování vašeho lidského ega.

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista jsou sledovány ďáblem. Lidé, kteří to nevnímají, zůstávají vysoce nespokojení, povýšení ve svém lidském egu, nemocní svou vlastní záští, která je udržuje v neustálé duchovní agónii kvůli nejistotě a pomyslné nespokojenosti, v níž se nacházejí – ovoce ďáblova jedu, který vás má udržet daleko od našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Síly zla vám nasadily náhubek, abyste se báli prohlásit, že jste Božím majetkem před společností, která je ponořena do svého šílenství a lhostejnosti v tomto rozhodujícím okamžiku, v němž se nacházíte: ve chvíli, která předchází Varování.

Každodenní život vám dovoluje zapomenout, že jste byli posláni svědčit, že patříte našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a naší Královně a Matce Nebe a Země, což způsobuje, že rozbíjíte harmonii s Boží Láskou.

Jasnost myšlení je zásadně důležitá, a mít srdce pozorné k Božím záležitostem je nezbytné, abyste se nevydali po špatných cestách.

V těchto chvílích musíte bojovat s vlastním já a ovládnout své lidské ego, které vám říká, abyste se vydali opačným směrem, než k tomu, k němuž jste byli povoláni.

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Blíží se události, které církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista chytí do pasti a jejich cílem je vás duchovně zmást, aby vás mohly odvést jako válečnou kořist. Církev je rozdělena na ty, kdo jsou věrní pravému učení církve, a na ty, kdo představují falešného, zcela zmodernizovaného boha, jenž dovoluje hřích.

Tento čas je dobou tvrdého duchovního boje, a přesto velká většina lidí si to neuvědomuje, protože nejsou duchovní: čekají, až se bezprostřední budoucnost vrátí do normálu…

Ach, vy šílená a hloupá stvoření! Nevrátíte se k životu jako dřív: události byly rozpoutány a napadly celé lidstvo.

Doba je naléhavá: nemoci obklopují člověka a stávají se stále nebezpečnější. Zabředli jste do bahna a budou to jen ti, kdo si uvědomí, že patří Bohu a jsou skutečně jeho, kteří z bahna vybřednou.

Každý den přináší své vlastní zkoušky a vaše věrnost Bohu je neustále zkoušena.

Každý den může být ve vašem životě poslední. Viry se množí a jsou stále agresivnější; nad životem se neustále vznáší smrt. Nechovejte v sobě zášť, buďte smířliví, netrapte se a neztrácejte Naději.

Proměňte se, změňte se, obraťte se, buďte jiní, buďte láska.

Tvůrci tak velkého zla jsou rádi, že vidí, jak se snižuje počet obyvatel světa a děsí lidi, aby pak souhlasili s přijetím znamení šelmy.

Je naléhavé, abyste se modlili jeden za druhého a za všechny lidské bytosti.
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vás vykoupil z hříchu, ale musíte usilovat o získání věčného života.

Ekonomika padne a lidské šílenství bude přítomno po celém světě tváří v tvář hladomoru.

Připravte se!

Boží lid je posílen Boží Láskou; nebojte se.

Chráním vás v boji, žehnám vám.

Svatý archanděl Michael
zpět