1548. Poselství Ježíše ze dne 1. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JDĚTE RYCHLE


Přesouvám mnoho svých dětí na bezpečnější místa a na místa, kde můžete svobodněji a častěji svědčit o mém evangeliu. Až vás povedu, jděte rychle, neváhejte. Zbývá jen malý časový úsek, kdy můžete svobodně cestovat. Ti, kdo zaváhají, zjistí, že budou muset zůstat tak, jak jsou.

Těm, které poslechnou a půjdou rychle, poskytnu vše, co potřebují. Mnohé z vás nebudou vědět, kam jdou, ale objasním vám to, jakmile se přiblížíte cíli. Důvěřujte Mi. Vězte, že jsem na vaší straně a znám cestu, kterou máte jít. Dělám to pro vaši vlastní ochranu.

Buďte nyní poslušné a velmi poslušné, mé děti - váš čas na zemi je velmi krátký a zbývá jen krátký čas, abyste přinesly poslední sklizeň duší pro mé království, a pak uvidíte, jak se naplní celé mé svaté Slovo.

Ježíš


Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
zpět