1549. Připomínka poselství Ježíše ze dne 7. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UVIDÍTE POVSTAT ZLÉHO


Mé děti, váš svět se chystá dramaticky změnit, a stane se to ze dne na den. Nepřítel nyní strategicky rozmístil lidi v každém velkém městě, a dojde k převzetí moci. Až se to stane, uvidíte povstat Zlého.

Vaše srdce si bude chtít zoufat, až se to stane, protože každý aspekt vašeho života bude kontrolován nepřítelem. Tato akce byla už dlouho plánována a nepřátelé budou úspěšní v tomto převratu. Ale nemějte kvůli tomu strach, neboť Já už jsem o tom také dlouho věděl.

Nepřítel převezme vládu a bude zavedena značka, před kterou jsem vás v mém Slovu varoval. V tomto okamžiku ti, kdo jsou moji, poznají čím je a odmítnou ji. Ti, kdo to udělají, budou zabiti, ale nebojte se, neboť vy, kdo jste moji, přijdete ke Mně v tom dni. Pro ty, kdo přijmou svou značku, nebude žádný opravný prostředek a ve své smrti půjdou k mému nepříteli a po celou věčnost nikdy nepoznají pokoj nebo klid. Mé děti, zůstaňte uvnitř mého Slova, aby mohlo být napsáno na vaše srdce v den, kdy nepřítel je odstraní z tohoto světa, neboť to bude celé Slovo, které v tom čase budete mít. Soustřeďte se na to, abyste zůstaly věrné Mně a vydržely, cokoli přijde a nezapřely Mne. Rozhodněte se položit svůj život pro mé jméno, jako jsem položil ten můj za vás.

Přijdete domů!

Ježíš

Poznámka: Věřím, že mi to bylo ukázáno v podobě celosvětové události. Když mi Pán 1. srpna sděloval toto Slovo, viděla jsem několik lidí, kteří pracovali pro národy, které převzaly vládu, jak byli posláni do velkého města. Tam vypadali jako běžní občané, ale ve skutečnosti to byly vražedné spící buňky, které měly instrukce zahájit tento útok, všechny přesně ve stejný čas, a umožnit, aby se tento převrat stal. Lidé u moci, kteří tam nebyli z vůle nepřítele, budou rychle zlikvidováni, stejně jako ti, kdo odmítnou tento nový režim.


Zj 13, 7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;

Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Zj 20, 4: Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.

Lk 21, 21-22
21: Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,
22: poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.
zpět